Bij De Rotte

Enquete van partnerorganisatie Bij De Rotte

Iets meer dan 2 weken geleden is er een e-mail gestuurd naar alle ondernemers die ingeschreven staan voor de nieuwsbrief van onze partnerorganisatie Bij De Rotte en die van Open Coffee Lansingerland.

Als u deze heeft ontvangen maar nog niet heeft ingevuld, dan vragen wij u om dit alsnog te doen, hieronder is de tekst uit de mail met de link naar de enquete.

Geachte heer/mevrouw,

In opdracht van de netwerkorganisatie Bij De Rotte (hierna: Bij De Rotte) onderzoek ik de beste aansluiting van netwerkorganisaties op hulpvragen van ondernemers, als afstudeeropdracht van mijn studie Hotel Management van Saxion Hogescholen. Bij De Rotte is voornemens haar activiteiten nieuw leven in te blazen en heeft daartoe besloten als vereniging verder te gaan, met een beoogd aantal van minimaal 100 leden. Jaarlijks zullen 2 netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd, die kostendekkend zijn bij een lidmaatschap van € 25 per jaar (en 100 leden). Zijn er minder leden, dan zal dit bedrag worden bijgesteld.

U als ondernemer kunt in de enquête uw ervaring, voorkeuren en wensen doorgeven, zodat Bij De Rotte optimale netwerkbijeenkomsten zal kunnen leveren. Uw hulp komt hierbij goed van pas! 

Direct hieronder vindt u de link naar de enquête, u hoeft geen apart programma te downloaden:
1. Selecteer deze link: LINK NAAR ENQUÊTE
2. Vul de enquête in.
3. Selecteer de knop Verzenden.

Dit bericht wordt verstuurd naar leden of bezoekers van eerdere netwerkbijeenkomsten van Bij De Rotte en Open Coffee Lansingerland. Mocht u in uw netwerk personen en/of bedrijven weten, die in de doelgroep van ondernemers uit de provincie Zuid-Holland vallen, helpt u mij door dit bericht door te sturen.

Mede namens de voorzitter van Bij De Rotte (de heer T. Baltzer) dank ik u bij voorbaat hartelijk voor uw genomen moeite; wij zijn er beiden van overtuigd dat uw invulling een substantiële bijdrage zal leveren aan mijn onderzoek. Wij stellen het op prijs als u de enquête zo spoedig mogelijk na ontvangst van dit bericht invult, zodat uw inbreng in mijn thesis verwerkt kan worden en Bij De Rotte haar netwerkbijeenkomsten kan optimaliseren.

Met vriendelijke groet,
Arinda Baltzer